Information för hyresgäster

Avtalsvillkoren

Datenschutz

Anmälan för privatkunder

Anmälan för företagskunderInformation för hyresgästen

Anmälan för privatkunder

För att vi skall kuna arbeta för Er, behöver vi en exakt sökprofil från Er (Vilken typ av boende som sökes, hyresperiod, maximal månatlig hyra, stadsläge, etc.).

Vänligen anmäl Er här med hjälp av Privatkunder-förmedlingsuppdrag. Var vänlig och fyll i förmedlingsuppdragsformuläret fullständigt. Skriv om möjligt i flera telefon-, faxnummer och E-mailadresser. kontakta oss vänligen då Ni inte erhållit någon bekräftelse inom 1 dag.

Anmälan för företagskunder

För Er som är företagskunder; vänligen välj Företagskunder-förmedlingsuppdrag .

De av oss i anspråkstagna verksamheterna betyder att vi är förpliktigade till uppdraget och förbinder vår affärsverksamhet därtill.

Upprättande av kontakt med bostadsuthyrarna

Ni erhåller rums- resp. lägenhetserbjudandena per E-mail eller fax, eller så hör vi av oss till Er per telefon. Vänligen kontakta därefter uthyraren resp. kontaktpersonen per telefon eller E-mail.

Besökstid

Besökstiden kan bestämmas precis från objekt till objekt, eller direkt med uthyraren eller överenskommas med oss. Många objekt kan även i förväg beskådas online över internet, för att så kunna göra ett grundläggande urval.

Hyreskontrakt och förmedlingsprovision

Samtala vänligen innan kontraktsuppgörelsen med hyresvärden respektive fullmaktsinnehavanden samtliga för Er viktiga punkter gällande hyresperiod, hyreskostnad, deposition, typ och kvalitet på möblerna resp. utrustning, nyttjande av telefoner, tvättmaskiner etc. Hyreskontraktet skrivs direkt mellan Er och hyresvärden eller med fullmaktsinnehavande.

  • EXT Torrents
  • Sponsor storytorrent.com
  • Google docs Bittorrent speed