Information för Hyresvärd

Avtalsvillkoren

Datenschutz

Objektanmälan

INFORMATION FÖR HYRESVÄRDAnmälning av Ert objekt

Ni kan anmäla Era objekt via ett Online-formulär, per telefon eller personligen hos oss.

Foton på objektet

För att bespara Er onödiga rundtursvisningar, är det fördelaktigt att lägga upp bilder på Ert objekt på internet. Detta är positivt dels för kunder som befinner sig i utlandet och dels för våra medarbetare, då vi kan få en bild av Ert objekt och därmed kunna informera kunderna bättre. Många objekt blir uthyrda endast via beskådning av dessa bilder.

Viktigt är här att bifoga 2-3 foton fån badrum, kök och övriga rum vardera. Vänligen skicka Era foton till följande e-mail: photo@mrliving.de. Ange nedan Ert namn, telefonnummer och objektets adress.

Vi besöker och fotograferar Ert objekt

Om inga foton finns tillgängliga kommer vi om så önskas och fotograferar Ert objekt med digitalkamera.

Kontakttagande och besökstid

Många hyresintressenter tar direkt kontakt med Er via telefon eller per e-mail för att visa sitt intresse för objektet. Vid lyckat samtal kan Ni genast erbjuda intressenterna en rundtur.

Om Ni inte bor i München, eller inte vill visa runt objektet själv, kan vi ta över detta och sedan informera Er om förloppet.

Uthyrning till inneboende

När Ni som erbjudare själva är huvudhyresgäst av lägenheten, och vill hyra ut denna, måste Ni först ha medgivande av ägaren till detta.

Hyresavtal

Vi har förslag för Hyresavtal, inventeringslistor, övergivandeprotokoll och egna upplysningar. Vi ger Er gärna råd om framställning av önskade dokument, eller tar själva fram dessa enligt avtal med hyresvärd och hyresgäst och skickar vidare dessa till bägge parter för underskrift.

  • EXT Torrents
  • Sponsor storytorrent.com
  • Google docs Bittorrent speed