1-rumslägenheter

UPD hyresperiod rum Bsf Möb Euro stadsdel objektkod
NEW 01.06 - 12...24 Månader 1 LGH 27 möb 700,- M-Schwabing 33235-012
NEW 01.08 - 9...24 Månader 1 LGH 16 möb 620,- M-Schwabing 28901-025
  01.06 - 8...24 Månader 1 LGH 0 möb 600,- M-Haidhausen 34554-015
  • angeltorrents.com
  • bytetorrents.com
  • wolftorrents.com